Gouden jeugdlabel

JEUGDSPORTFONDS 

De algemene doelstelling van het Jeugdsportfondsproject is een kwalitatieve verbetering van de jeugdwerking. Door deze kwaliteitsverhoging zullen de clubs onrechtstreeks ook meer leden kunnen aanwerven.

In het kader van het Jeugdsportfonds kunnen clubs elk jaar hun dossiers indienen waarmee zij een kwaliteitslabel kunnen bekomen. 

Elke club stelt hiervoor een jeugdbeleidsplan op met algemene en specifieke doelstellingen over 1 of meerdere jaren. Dit jeugdbeleidsplan bevat tevens een technische leerlijn, hierin wordt omschreven wat de jeugdspeelsters technisch gezien moeten kunnen op de verschillende niveaus. Vast onderdeel van het dossier is ook het jeugdcharter of het interne reglement met daarin beschreven de verwachte attitudes van speelsters, trainers, ouders, ... binnen de club en daarbuiten.  En tenslotte is er nog de Panathlonverklaring aangaande ethiek in de sport én de rechten van het kind.

Het jeugdbeleidsplan wordt beoordeeld op de volgende gebieden :

- Technisch kader
- Aanbod jeugdbegeleiding
- Talentbegeleiding
- Breedtesport promotie

Afhankelijk van de behaalde score, krijgen clubs gouden sterren toegewezen.

Net als in 2014 en 2015 behaalt Datovoc ook in 2016 het GOUDEN JEUGDLABEL met twee gouden sterren. Een bekroning op de vele inspanningen die wij doen op het gebied van jeugdbegeleiding.