Intern reglement

Dit reglement omschrijft de regels en de afspraken voor het goed functioneren binnen onze club. Het is gericht aan iedereen die actief en / of passief deelneemt aan de jeugdwerking, trainers, verantwoordelijken, speelsters en hun ouders. 

Trainers 

• 15’ voor aanvang en 15’ na afsluiting van de training aanwezig zijn. 
• Geen gsm’s op training. 
• Bij afwezigheid zo spoedig mogelijk contact opnemen met de jeugdcoördinator zodat vervanging mogelijk is. 
• Een training kan nooit verlaten worden. 
• Ervoor zorgen dat de speelsters de zaal en kleedkamers opruimen. 
• Elke trainer is beschikbaar als aanspreekpunt, voor of na de training. Uitgezonderd voor wedstrijd tactische beslissingen. 
• Kinderen tijdig op de hoogte brengen van (oefen)wedstrijden en veranderingen in trainingsuren in samenspraak met de begeleiders. 

Sport-attitudes (Speelsters / Trainers)

• Elkaar leren kennen 
• Positieve feedback naar elkaar geven 
• Voor 100% inspannen 
• Bij conflicten praten met de betrokkene en trainer 
• Wees mentaal klaar om te trainen 
• Jezelf motiveren 
• Verzorgde outfit en voorkomen 
• Speelsters geen juwelen, haren in staart, geen kauwgom 
• Wanneer je door omstandigheden niet tijdig of niet kan aanwezig zijn, de trainer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 
Trainings-attitudes (Speelsters) 
• 5‘ voor aanvang klaar langs terrein om training te starten 
• Iedereen is verantwoordelijk voor een vlot verloop van de training 
• Geen gsm’s op training
• Bij uitleg, zo snel mogelijk verzamelen. 
• Pauzes zijn in de zaal, waar ook je drinken moet aanwezig zijn. 
• Ballen verzamelen in looppas en door iedereen. 
• Cool down na training. 
• Zaal opruimen na training. 
• Douche nemen na training - max. 15 minuten 

Wedstrijd-attitudes (Speelsters) 

• Kledij volledig in orde.
• Opwarming begint 30’ voor aanvang van de match. 
• Bij T.O. verzamelt het ganse team (ook bankzitters). 
• Klaar zijn om op elk moment in te vallen. 
• Er moet orde zijn op de bank en naast het terrein. 
• Geen gsm gebruik tijdens de wedstrijd.
• Na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter de hand schudden. 
• Alleen de kapitein mag, op een beleefde manier, uitleg vragen aan de officiëlen (scheidsrechter). 

Ploegverantwoordelijken 

• Beheer van spelerskaarten + lijsten 
• Opstellen beurtrol + opvolgen van het wassen van uitrusting 
• Doorbellen van uitslagen 
• Geen sportieve verantwoordelijkheden 
• Regeling wedstrijdvervoer 

Ouders 

• Verantwoordelijkheid opnemen bij wedstrijdorganisatie + -vervoer 
• Motiveren van de kinderen, ondersteunen bij het naleven van de gedragscode speelsters
• Help de speelsters met fair play en sportiviteit
• Toon uw appreciatie voor knappe acties, zowel van eigen ploeg als tegenstander.
• Moedig de speelsters op een contstructieve manier aan.
• Respecteer in alle omstandigheden de beslissingen van de trainer en de scheidsrechter. 
• Beurtrol naleven bij het wassen van de truitjes volgens de wasvoorschriften 
• Deelnemen aan clubactiviteiten (zoals eetdag, mosselsoupé, enz…) dit is ook ten voordele van de jeugd. 
• Ouders zijn steeds welkom tijdens alle sportactiviteiten. (tijdens trainingen, wedstrijden)

Begeleiders, officiëlen, bestuurders 

• Begeleiders, officiëlen (markeerders, eigen scheidsrechters, ...) en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie voor de speelsters. Zij gedragen zich dan ook conform de vigerende regels in verband met fair play en sportiviteit. 
• Begeleiders, officiëlen en bestuurders worden verzocht de informatie op de website van de club, VVB en KLVV te volgen.
• Eigen scheidsrechters leiden hun wedstrijden op een correcte en onpartijdige manier.
• Bestuurders staan open voor problemen van leden, ouders, trainers, supporters en tegenstanders en proberen er een oplossing voor te vinden. 
• Het bestuur verbindt zich er ertoe de club financieel gezond te houden en stelt de nodige middelen ter beschikking voor trainingen en wedstrijden.