Intern reglement

Dit reglement omschrijft de regels en de afspraken voor het goed functioneren binnen onze club. Het is gericht aan iedereen die actief en / of passief deelneemt aan de jeugdwerking, trainers, verantwoordelijken, speelsters en hun ouders. 

Trainers 

 • 15’ voor aanvang en 15’ na afsluiting van de training aanwezig zijn. 
 • Geen gsm’s op training. 
 • Bij afwezigheid zo spoedig mogelijk contact opnemen met de jeugdcoördinator zodat vervanging mogelijk is. 
 • Bij annulatie van de wedstrijd de speelsters en de sporthal zo snel mogelijk informeren. 
 • Een training kan nooit verlaten worden. 
 • Ervoor zorgen dat de speelsters de zaal en kleedkamers opruimen. 
 • Elke trainer is beschikbaar als aanspreekpunt, voor of na de training. Uitgezonderd voor wedstrijd tactische beslissingen. 
 • Kinderen tijdig op de hoogte brengen van (oefen)wedstrijden en veranderingen in trainingsuren in samenspraak met de begeleiders. 

Sport-attitudes (Speelsters / Trainers)

 • Elkaar leren kennen. 
 • Positieve feedback naar elkaar geven.
 • Voor 100% inspannen.
 • Bij conflicten praten met de betrokkene en trainer. 
 • Wees mentaal klaar om te trainen. 
 • Jezelf motiveren.
 • Verzorgde outfit en voorkomen.
 • Speelsters geen juwelen, haren in staart, geen kauwgom. 
 • Wanneer je door omstandigheden niet tijdig of niet kan aanwezig zijn, de trainer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Trainings-attitudes (Speelsters) 

 • 5‘ voor aanvang klaar langs terrein om training te starten. 
 • Iedereen is verantwoordelijk voor een vlot verloop van de training. 
 • Geen gsm’s op training. 
 • Bij uitleg, zo snel mogelijk verzamelen. 
 • Pauzes zijn in de zaal, waar ook je drinken moet aanwezig zijn. 
 • Ballen verzamelen in looppas en door iedereen. 
 • Cool down na training. 
 • Zaal opruimen na training. 
 • Douche nemen na training - max. 15 minuten. 

Wedstrijd-attitudes (Speelsters) 

 • Kledij volledig in orde.
 • Opwarming begint 30’ voor aanvang van de match. 
 • Bij T.O. verzamelt het ganse team (ook bankzitters). 
 • Klaar zijn om op elk moment in te vallen. 
 • Er moet orde zijn op de bank en naast het terrein. 
 • Geen gsm gebruik tijdens de wedstrijd. 
 • Na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter de hand schudden. 
 • Alleen de kapitein mag, op een beleefde manier, uitleg vragen aan de officiëlen (scheidsrechter). 

Ploegverantwoordelijken 

 • Beheer van spelerskaarten + lijsten. 
 • Opstellen beurtrol + opvolgen van het wassen van uitrusting. 
 • Doorbellen van uitslagen. 
 • Geen sportieve verantwoordelijkheden. 
 • Regeling wedstrijdvervoer. 

Ouders 

 • Verantwoordelijkheid opnemen bij wedstrijdorganisatie + -vervoer. 
 • Motiveren van de kinderen, ondersteunen bij het naleven van de gedragscode speelsters. 
 • Help de speelsters met fair play en sportiviteit. 
 • Toon uw appreciatie voor knappe acties, zowel van eigen ploeg als tegenstander. 
 • Moedig de speelsters op een contstructieve manier aan.
 • Respecteer in alle omstandigheden de beslissingen van de trainer en de scheidsrechter. 
 • Beurtrol naleven bij het wassen van de truitjes volgens de wasvoorschriften. 
 • Deelnemen aan clubactiviteiten (zoals eetdag, mosselsoupé, enz…) dit is ook ten voordele van de jeugd.
 • Ouders zijn steeds welkom tijdens alle sportactiviteiten. (tijdens trainingen, wedstrijden).

Begeleiders, officiëlen, bestuurders 

 • Begeleiders, officiëlen (markeerders, eigen scheidsrechters, ...) en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie voor de speelsters. Zij gedragen zich dan ook conform de vigerende regels in verband met fair play en sportiviteit. 
 • Begeleiders, officiëlen en bestuurders worden verzocht de informatie op de website van de club, Volley Vlaanderen en Volley Limburg te volgen. 
 • Eigen scheidsrechters leiden hun wedstrijden op een correcte en onpartijdige manier. 
 • Bestuurders staan open voor problemen van leden, ouders, trainers, supporters en tegenstanders en proberen er een oplossing voor te vinden. 
 • Het bestuur verbindt zich er ertoe de club financieel gezond te houden en stelt de nodige middelen ter beschikking voor trainingen en wedstrijden.