Medische Validatie

Volley Vlaanderen draagt medisch verantwoord sporten hoog in het vaandel. In 2021 werd er dienaangaande een medische commissie opgestart. Deze besliste in het kader van medisch verantwoord sporten een grondige medisch screening uit te voeren voor alle nieuwe leden die 14 jaar worden ( of 18 jaar indien de aansluiting na de leeftijd van 14 jaar gebeurde ).

Het lid wordt persoonlijk door Volley Vlaanderen gecontacteerd op het email adres dat hen bekend is via het persoonlijke profiel van het lid op volleyadmin. Men zal hierin vragen een vragenlijst in te vullen alsook een onderzoek te laten uitvoeren door een erkende sportarts. De sportarts zal dan het resultaat van de medische keuring aan Volley Vlaanderen doorgeven.

Gaat men binnen de gestelde termijn niet in op dit verzoek, dan zal het lid geschorst worden en kan men niet deelnemen aan de competitie. Brengt men dit alsnog in orde, dan wordt de schorsing opgeheven.

Meer uitleg kan u vinden via de link : Procedure Medische Validatie

Voor vragen kan u ook steeds terecht bij Volley Vlaanderen op het nummer 02 / 257 16 00 of info@volleyvlaanderen.be